Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı derneklerin bu tür faaliyetlerini koordine etmek amacıyle, 05.07.1984 tarihinde 230 dernekle kuruluşu gerçekleşen ve bu gün 888 bağlı derneğe ulaşan, Alman dernekler yasalarına göre kuruluşunu tamamlamış, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistiklerine göre, Almanya’daki müslümanların %70’nin teveccühünü kazanmış alanındaki en büyük sivil toplum örgütüdür.

Bağlı derneklerimiz, aynı zamanda hukuki ve mali bağımsızlığa haiz tescilli tüzel kişilerdir. Teşkilatımız, DİTİB’in tüzüğünü, ortak amaçlarını ve genel prensiplerini kabul eden bağlı derneklerimizin üst kuruluşudur..

DİTİB‘in Organları:

 

 

 

DİTİB’in organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Kasa Deneticilerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul
Genel Kurul her iki yılda bir toplanır ve teşkilatın en yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle seçilir ve 7 kişiden oluşur.

Üyeleri: Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Muhasip, Muhasip Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi.

Danışma Kurulu, DİTİB’in en yüksek istişare ve denetim organıdır. 5 din adamından oluşur.

Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafından her iki yılda bir seçilir ve iki kişiden oluşur.


DİTİB Genel Merkez Teşkilat Yapısı:

Baskan