Din Eğitim Ve Din Hizmetleri

DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİ

Din Eğitimi ve İrşâd Hizmetlerinde; Almanya genelinde, sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince, cemaatimizin de istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak, İslam Dini’nin Kur’an'a ve Sünnete uygun olarak, hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Başlıklar halinde Faaliyetlerimizden bazıları:

1. Cami faaliyetleri

  • Vakit Namazları,
  • Cuma Namazları,
  • Bayram Namazları,
  • Cenaze Namazları,
  • Ramazan programları ve Teravih Namazları,

2. Temel dini bilgiler kursları (bütün yaş gurupları için)
3. Vaaz, İrşad, konferans ve seminerler,
4. Kandil gecelerinin kutlanması,
5. Almanya genelinde yarışmalar (Dini bilgiler, Hutbe, Ezan, Kuran okuma)
6. Kutlu Doğum haftası kutlamaları,
7. Hapishane ziyaretleri,
8. Hastahane ziyaretleri,
9. Canaze ile ilgili dini vecibeler,
10. Telefon ile dini sorulara cevap verme,
11. Düğün merasimleri,
12. Sünnet merasimleri,
13. Fetva hattı,
14. İftar programları,

Quelle / Kaynak www.ditib.de